Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen. Wij proberen om samen met u een oplossing te bedenken.

U kunt zowel telefonisch (0165-312115) als schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar:
OostBeek Financieel Advies vof, St. Bernhardsstraat 26, 4731 GP Oudenbosch.
(Lees meer over de interne klachtenprocedure zoals wij die hanteren.)

U ontvangt van ons bericht. Wanneer u het niet eens bent met ons definitieve standpunt, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consument en financiële dienstverleners. Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0165-312115 of per mail: info@oostbeekadvies.nl

Wet Financiële Dienstverlening
Sinds 1 januari 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening van kracht. Deze wet regelt het vergunningstelsel en het toezicht in de wereld van de financiële dienstverlening. OostBeek Financieel Advies vof voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen en is in het bezit van een vergunning onder nummer 12040483.