Pensioen

Wij adviseren alleen op het gebied van aanvullend pensioen (3e pijler).

Laat u door ons informeren en adviseren!

Pensioenadvies voor wat betreft opbouw via de werkgever (2e pijler) moet door daarin gespecialiseerde advieskantoren verlopen.  Wij hebben hiervoor geen aanstelling volgens de WFT  (Wet Financieel Toezicht) en mogen hiervoor geen advies uitbrengen.