Glasverzekering

Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Het maakt voor de vergoeding niet uit hoe het glas gebroken is, tenzij er sprake is van eigen gebrek. Ook is uitgesloten breuk als gevolg van brand en/of ontploffing en inbraak of een poging daartoe omdat deze risico’s ook al gedekt zijn door een opstalverzekering. Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.

Denk vandaag aan morgen en laat ons uw glasverzekering verzorgen!