Overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers

Een overlijdensrisicoverzekering (ook risicoverzekering genoemd) is een vorm van levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om de achterblijvende partner in staat te stellen om de hypotheek af te kunnen betalen of als aanvullende inkomensvoorziening. Ook kan een ondernemer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten waarbij de zakenpartner begunstigde is. Voor de zakenpartner wordt zo de mogelijkheid gecreëerd het aandeel van de erven af te kopen en de onderneming voort te zetten (compagnonsverzekering).

Vormen van overlijdensrisicoverzekering voor de ondernemer zijn:
– Risicoverzekering ten behoeve van een nabestaandenvoorziening voor de partner.
– Key-man polis
– Compagnonsverzekering
– Belastingclaimverzekering

Denk vandaag aan morgen en laat ons uw overlijdensverzekering verzorgen!