Uitgebreide gevarenverzekering

Gebouw
Bedrijfspanden zijn kostbaar en veelal kwetsbaar. In tegenstelling tot een woning krijgt u dagelijks vele mensen over de vloer. U werkt met grotere energiebehoeften, speciale installaties, grote kostbare voorraden of gevaarlijke stoffen.
Vooral het inbraak-, diefstal- en brandrisico is vaak bij bedrijven groter dan bij privé-woningen. Met een uitgebreide gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen deze risico’s. Daarnaast heeft deze verzekering nog diverse andere dekkingen.

Inventaris/goederen
Net als het gebouw kunt u de inventaris en/of goederen onderbrengen in een uitgebreide gevarenverzekering voor bedrijven. Hoewel u beide verzekeringen los van elkaar kunt sluiten, gaat het eigenlijk om een onafscheidelijke twee-eenheid, waarmee in één keer zowel het bedrijfsgebouw zelf als al wat erin staat goed verzekerd is.
Naast de algemene verzekerde gevaren, zoals brand, sprinklerlekkage, sneeuw of smeltwater, regen, storm, hagel, blikseminslag, inslag van meteorieten, een aanrijding of aanvaring, luchtvaartuigen, ontploffingen, vandalisme en rellen, biedt een inventarisverzekering ook dekking tegen de risico’s van schade als gevolg van diefstal na braak, vorst en onvoorzien uitstromend water of olie. Deze dekking geldt voor uw machinepark, gereedschappen, meubilair en inrichting, kantoormachines en de aanwezige goederenvoorraad.

Denk vandaag aan morgen en laat ons uw uitgebreide gevarenverzekering verzorgen!