WIA opvangpolis

Wanneer één van uw werknemers op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ wordt verklaard, krijgt hij een uitkering van maximaal 75% van het laatstverdiende loon.
Dit bedrag is gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdient uw werknemer meer dan dit bedrag, dan is dat extra inkomen niet verzekerd.
Met de WIA-excedentverzekering verzekert u het inkomen van uw werknemer boven het maximum dagloon bij arbeidsongeschiktheid. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het loon dat hij meer verdient, kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar.
Veelal wordt dit gedaan in de vorm van een collectieve verzekering.

Denk vandaag aan morgen en laat ons uw WIA Opvangpolis verzorgen!